Head haridusfestivalil osalejad!

Kõik algab millestki ja kellestki – nii meie külad, linnad, perekonnad kui ka koolid ja aja lood. Aga kõige selle keskmes on kool ja haridus. Kool ja haritus. See on meil veres juba sajandeid ning see algas äratundmisega: rahva lugema õpetamine õnnestub kõige paremini oskajate inimeste abiga. Ja oskajaid inimesi meie hulgas on.

Nii nagu Bengt Gottfried Forselius võttis XVII sajandi lõpus Tartus südameasjaks koolitada kutselisi koolmeistreid ja viia seeläbi haridus võimalikult paljudeni, on ka nüüdse Tartu haridusfestivali mõte jagada teadmisi ja viia noored inimesed uute kontaktideni.

Hariduse omandamine võiks viia selleni, et inimesel tekiks oskus teha valikuid ja otsuseid, osata hinnata maailma mitmepalgelisust ja ideederikkust. Jah, see maailm on kirju ja sageli ka eksitav, aga tugevate teadmiste, tarmukate mõttekaaslaste ja tugeva kooliharidusega jõutakse alati heade otsuste ja mõteteni.

Soovin haridusfestivalist osavõtjaile teravat silma ja kõrva, suurt uudishimu ja julgust küsida! Tänan festivali korraldajaid haridusvõimaluste tutvustamise ja tuhandeteni viimise eest!


Urmas Klaas
Tartu linnapea

UUDISED

Mitmed haridusfestivalil osalejad on pöördunud meie poole sooviga saada kuuldud ettekannete slaide. Lisame jooksvalt kõik meieni jõudnud slaidid koolituse sisuselgituse juurde.
TEISIPÄEV
20
oktoober
Käitumishäiretega laste õpetamisest
Robootika kui õppekava toetav huviring. Priit Pensa, Saima Alliksaar
KOLMAPÄEV
21
oktoober
Koolid kui professionaalsed õpikogukonnad. Anna Kristín Sigurðardóttir (Island)
Väljundipõhise õppekava rakendamine Tartu Descartes’i Koolis
NELJAPÄEV
22
oktoober
Kooli avatus kui õpilase võimalus kujundada oma haridusteed. Töötoad ja arutelud koostööpartneritega
Classroom management 1. Lars Arild Myhr (Norra)
Vaata kogu programmi
Veebilehe arendaja: Piksel
PÕHIPROGRAMM NOORTEPROGRAMM SARJAD PARTNERID ASUKOHAD KORRALDAJAD